با حضور دکتر طهرانچی و حجت‌الاسلام رستمی صورت گرفت

روز گذشته دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی با حضور حجت‌الاسلام رستمی، رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها و محمدمهدی طهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سازمان مرکزی این دانشگاه استقرار یافت.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها صبح دیروز در جلسه هیات‌رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی حضور یافت و از سوی طهرانچی، رئیس این دانشگاه به‌عنوان رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی به اعضای هیات‌رئیسه معرفی شد.

بعد از پایان جلسه هیات‌رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی، حجت‌الاسلام رستمی با همراهی طهرانچی، معاونان و همچنین جمعی از مدیران دانشگاه آزاد اسلامی در دفتر کار خود که در سازمان مرکزی تعیین شده، مستقر شد.

انتصاب حجت‌الاسلام رستمی به‌عنوان رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی در حالی است که این موضوع با تایید شورای نمایندگان رهبری در دانشگاه‌های کشور و همچنین با حفظ سمت او به‌عنوان رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های کشور صورت گرفته است.