زبان سرخه‌ای!

رئیس‌جمهور در ادامه سفرش به استان سمنان، روز گذشته در جمع مردم زادگاه خود یعنی سرخه حاضر شد. حضور رئیس‌جمهور در زادگاهش، گویش سخت و پیچیده و البته شیرین سرخه‌ای را به میدان سیاست کشاند. حسن روحانی در جمع همشهریانش با گویش سرخه‌ای سخن گفت و درخصوص پیچیدگی‌های این گویش به لطیفه و مزاح‌گویی پرداخت. رئیس‌جمهور یادآور شد که در زمان جنگ بیسیم‌چی‌ها از این زبان استفاده می‌کردند و تاکید کرد در مذاکرات هسته‌ای نیز از این زبان استفاده شده است. پیش از این عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه و از اعضای اصلی تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای، علت حضور حسین فریدون - برادر رئیس‌جمهور- در مذاکرات را زبان سرخه‌ای اعلام کرده و گفته بود: «در روزهای آخر مذاکره که نیاز به ارتباط ویژه و لحظه‌‌ای با رئیس‌جمهور داشتیم، برادر ایشان به زبان سرخه‌ای با رئیس‌جمهور در تماس بود. ما مطمئن بودیم کسی از موارد مطرح‌شده از سوی این دو برادر سرخه‌ای‌ سر درنمی‌آورد.»