در جلسه هیات‌امنای دانشگاه آزاد اسلامی تصویب شد
مسئولان سابق دانشگاه درباره ابهامات حسابرسی پاسخگو باشند

بیست‌ویکمین جلسه هیات‌امنای مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی سه‌شنبه، 25 دی‌ماه به ریاست دکتر ولایتی و با حضور اعضا برگزار شد.  در این جلسه ضمن بررسی ابعاد سانحه مصیبت‌بار واژگونی اتوبوس دانشجویان واحد علوم و تحقیقات، درباره روش‌های پیشگیری از حوادث مشابه و ضرورت ایمن‌سازی مراکز آموزشی، بحث و تبادل‌نظر صورت گرفت. 

در ادامه این جلسه، اعضا درخصوص نتایج گزارش حسابرسی مفید راهبر از دانشگاه آزاد اسلامی از سال‌های منتهی به ۱۳۹۵ جمع‌بندی و تصمیم‌گیری کردند.  براساس گزارش مفید راهبر، عملکرد برخی واحدها و مراکز دانشگاهی تا سال منتهی به ۱۳۹۵ مشروط و برخی واحدها و مراکز دیگر به‌دلیل کثرت ابهامات و اشکالات اداری و مالی امکان ارائه گزارش در چارچوب ضوابط رسمی حسابرسی وجود ندارد. 

همچنین براساس مصوبات این جلسه، مقرر شد در موارد مشروط، واحدها و مراکز دانشگاهی مربوطه ظرف مدت زمان مشخصی ضمن رفع ابهامات و اشکالات، نقطه‌نظرات و دستورالعمل‌های حسابرسی را اعمال کرده و در مواردی هم که به‌دلیل کثرت ابهامات و اشکالات حسابرسی، امکان ارائه گزارش وجود ندارد، ضمن مشخص‌شدن تمامی موارد در واحدها و مراکز دانشگاهی مربوطه، باید مسئولان وقت درباره ابهامات پاسخگو باشند. 

همچنین در این جلسه مقرر شد براساس مصوبه هیات‌امنا، درصورت عدم پاسخگویی مسئولان وقت و اثبات وقوع تخلف، ضمن تکمیل پرونده، این موارد به مراجع قضایی ذی‌صلاح ارجاع داده شود‌. 

هیات‌امنا در این جلسه مصوب کرد موسسه حسابرسی مفید راهبر همچنان به‌عنوان حسابرس مستقل از طرف هیات‌امنای مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی به حسابرسی از واحدها و مراکز دانشگاهی در سال‌های مالی ۹۶ و ۹۷ ادامه دهد.