سنجابی: هنوز دستگاه استبداد بر کشور مسلط است

دکتر کریم سنجابی، رهبر جبهه ملی ایران امروز به مناسبت خروج شاه از کشور ضمن پیامی تاکید کرد که با رفتن شاه هنوز مبارزه به پایان نرسیده و مردم نباید راه درازی را که تا انتقال کامل حاکمیت به ملت در پیش است، فراموش کنند.

سنجابی درپیام خود می‌گوید با رفتن شاه از کشور یکی از خواسته‌های مقدماتی ملت ایران در مبارزه پر شکوه‌شان در راه آزادی و استقلال کشور برآورده شد. در تظاهرات عظیم ماه‌های اخیر مردم ایران با دادن شهدای فراوان و تحمل شدائد بیشمار خواستار رفتن شاه به‌عنوان مظهر سلطنت استبدادی شدند ولیکن نباید فراموش کرد که خواست اصلی مردم ایران و هدف عمده انقلاب عظیم‌الشأن پایان دادن به بساط سلطنت غیرقانونی و انتقال کامل حاکمیت به مردم است و ترک کشور توسط شاه نباید راه درازی را که هنوز مبارزه در پیش دارد از نظرها دور بدارد.

هنوز دستگاه استبداد بر مملکت مسلط است و دولت غیرقانونی منسوب وی مدعی مملکت‌داری است. در این شرایط برعهده همه نیروهای مردمی است که به‌منظور پیشبرد اهداف جنبش ملی اسلامی ایران هشیاری و مراقبت انقلابی را بر اراده جوشان مبارزه‌طلبی و مقاومت پیگیر خود بیفزایند و به دشمن مهلت ندهند تا با توطئه تحریک و اخلال، دستاوردهای انقلاب مردم را به مخاطره اندازد. مردم باید با نظم و انضباط انقلابی در جهت بسط هر چه بیشتر همبستگی همه نیروهای درگیر در مبارزه برای آزادی و استقلال ایران کوشش کنند تا این مبارزه به سر منزل پیروزی برسد.