حافظه

محمدحسین نظری، روزنامه نگار-  هفته های منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی از پر تب و تاب ترین روزهای تاریخ این مرز و بوم است؛ از اوج گیری خشم انقلابی مردم علیه طاغوت و فرار شاه از کشور تا استقبال باشکوه از رهبر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) و پیروزی انقلاب اسلامی حوادثی است که در این روزها اتفاق می افتد. به همین بهانه از 15 دیماه تا 22 بهمن ماه هر روز یک صفحه از حافظه تاریخ  را ورق خواهیم زد. با روز شمار پیروزی انقلاب همراه باشید.